4.2.1 Elektroniikkatuotanto, 30 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa perehdytään elektroniikkatuotantoon liittyviin testaus-, korjaus- ja käyttöönottotehtäviin.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • osaa työskennellä elektroniikkatuotannon yksittäisissä työtehtävissä ja tuotantolinjan tehtävissä
 • toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti materiaali- ja energiatehokkaasti.
 • osaa elektroniikkatuotannossa olevien koneiden käytön ja toiminnan sekä vaadittavat työmenetelmät
 • osaa käynnistää yksittäisen tuotantokoneen tai tuotantolinjan, sekä tehdä siihen pieniä toiminnallisia muutoksia
 • osaa suorittaa tuotannollista ajoa linjalla olevilla koneilla sekä tehdä koneille vaadittavia testauksia ja säätöjä
 • osaa huoltaa tuotantolaitteita
 • osaa käyttää ja varastoida erilaisia tuotantomateriaaleja (pastat, juoksutteet piirilevyt, yms.)
 • osaa käsitellä komponentteja (ESD, varastointi, kosteus, kuivaus, yms.)
 • osaa hylättyjen tuotteiden yrityskohtaisten hyödyntämisjärjestelmien käytön
 • tietää elektroniikkatuotannossa käytettävät hyväksyntäkriteerit (IPC-standardi, juottaminen, työvälineiden käyttö)
 • osaa suorittaa tarvittavia testauksia
 • hallitsee elektroniikkatuotannossa tarvittavan englannin kielen
 • työskentelee yritteliäästi ja laatujärjestelmien mukaisesti sekä noudattaa työturvallisuusohjeita.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. lukuvuosi

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan pääsääntöisesti koulun tiloissa, kuten työsaleissa ja tietopuolisen opetuksen luokkatiloissa. Osa opetuksesta voi tapahtua elektroniikkatuotantotiloissa kuten Electriassa
Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa Tutkinnon osa on pakollinen kaikille elektroniikka-asentajiksi suuntautuville.
Tutkinnon osan koodi valtakunnallisessa tutkinnon perusteissa.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Opiskelija osaa etsiä työssään tarvitsemaa tietoa sekä suunnitella oman työnsä. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä. Opiskelija noudattaa annettuja ohjeita ja aikatauluja. Opiskelija noudattaa annettuja työturvallisuusohjeita sekä ymmärtää niiden merkityksen.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys Tutkinnon osaan sisältyy 2 osp yrittäjyysosaamista työssäoppimisen aikana.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi