Tutkinnon osan arviointi

ELEKTRONIIKKATUOTANNON OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla elektroniikkatuotannossa erilaisissa työkokonaisuuksissa ja tehtävissä sekä ryhmässä että yksin.

Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan yhdellä näytöllä työssoppimisjakson aikana, jolloin näyttö sisältää työpaikalle ominaisia työtehtäviä liittyen elektroniikkatuotannossa olevien koneiden käyttämiseen sekä tuotantomateriaalien käsittelyyn.
Tarvittaessa näyttöä laajennetaan oppilaitoksessa, mikäli työpaikalla ei voida osoittaa kaikkia ammattitaitovaatimuksia.

Opiskelija valokuvaa työtä ja työskentelyä vaiheittain arviointia varten.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Muuta tietoa