Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

ELEKTRONIIKKATUOTANNOSSA TOIMIMINEN 15 osp 

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Elektroniikkatuotannossa toimiminen Opiskelija käyttää elektroniikkatuotannossa käytettyihin tekniikoihin ja menetelmiin mm. pastanpainomenetelmiin, komponenttien ladontaan ja koneelliseen juottamiseen työsalissa ja/tai Electriassa.

Opiskelija tuntee elektroniikkatuotannossa käytettävien komponenttien kotelotyyppejä ja ESD-suojauksen merkityksen tuotannossa.

Pintaliitostekniikka ja korjausjuottaminen Opiskelija tekee IPC-A-610D-standardin mukaista korjausjuottamista mm. käsin juottamalla ja/tai korjausasemalla työsaleissa.

Opiskelija ymmärtää elektroniikkatuotannossa käytetyt hyväksyntä- ja laatustandardit.

Ohjaus ja oppimisen arviointi
Muuta tietoa Opettaja ohjaa opiskelijaa tuotantolinjan ylösajossa ja tuotantolinjan laitteiden parametrien säädössä.

Opettaja ohjaa opiskelijaa pintaliitettävien- ja läpiladottavien komponenttien oikeaoppisessa käsin juottamisessa

Opettaja ohjaa opiskelijaa töiden dokumentoinnissa.

Opiskelija arvioi itse ja ryhmissä osaamisen kehittymistä.

ELEKTRONIIKKATUOTANNON TYÖSSÄOPPIMINEN 15 osp  

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Opiskelija täydentää ammattitaitoansa toimimalla elektroniikka-alan yrityksissä Työssäoppiminen alan yrityksessä erilaisissa työkokonaisuuksissa ja tehtävissä sekä ryhmässä että yksin. Opiskelija syventää ja soveltaa osaamistaan erilaisissa elektroniikkatuotannon tehtävissä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Työpaikkaohjaaja sekä opettaja ohjaavat opiskelijaa työtehtävien suorittamisessa sekä arvioivat ja antavat opiskelijalle jatkuvaa palautetta töiden etenemisestä.

Opettaja ohjaa opiskelijaa itsearvioinnissa.

Muuta tietoa