4.2.12 Tietotekniset järjestelmät, 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija perehtyy tässä tutkinnon osassa tietoteknisiin järjestelmiin. Opiskelija tutustuu yleisesti käytettävissä oleviin tietoliikenne-kaapeleihin ja kuituihin. Opiskelija perehtyy tietoliikennekaapeleiden asentamiseen ja verkkolaitteiden liittämiseen sekä konfigurointiin. Opiskelija tutustuu liitäntälaitteen rakentamiseen, jolla voidaan tarjota verkkotestausta ja mittauksia. Opiskelija perehtyy sulautettuun järjestelmään joka voidaan kytkeä rakennettuun verkkoon niin, että sen välityksellä verkon asiakkaat saa tarvittavia verkkopalveluita.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

  • tunnistaa eri tietoliikennekaapeleita
  • osaa tietoliikennekaapeleiden asennuksen
  • osaa projektien dokumentoinnin
  • asentaa ja konfiguroi tietoliikennelaitteita
  • asentaa liitäntälaitteisiin ohjelmistoja, joilla saadaan aikaan verkkopalveluita ja testejä
  • rakentaa liitäntälaitteeseen virransyötön joka on myös varmistettu
  • rakentaa tietoliikenteeseen suunnatun sulautetun järjestelmän
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuosi

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksen tiloissa, pääsääntöisesti tietokoneluokassa ja työsalissa.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaalia tietokannasta. Töissä hyödynnetään alalle sopivia tietokoneohjelmistoja ja mittauslaitteita.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Tutkinnon osa voidaan suorittaa työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa Tutkinnon osa on osa kaksoistutkintoryhmän peruspolkua.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Opiskelija osaa etsiä työssään tarvitsemaa tietoa. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä. Opiskelija noudattaa annettuja ohjeita ja aikatauluja.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys Opiskelija ymmärtää kestävän kehityksen ja energian käytön tärkeyden yrittäjän näkökulmasta ja laitetekniset spesifikaatiot eri sovelluksissa.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi