Tutkinnon osan arviointi

TIETOTEKNISET JÄRJESTELMÄT OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan työtehtävissä.

Opiskelija valokuvaa työtä ja työskentelyä vaiheittain arviointia varten.
Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan yhdellä näytöllä oppilaitoksessa. Näytössä rakennetaan vaatimusten mukainen sulautettu järjestelmä, joka kytketään rakennettuun verkkoon.

Ammattiosaamisen näyttö

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT-menettelyllä.
Muuta tietoa