Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU YHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

TOIMISTO-OHJELMIEN KÄYTTÖ

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tietoliikennekaapelit ja niiden tunnistaminen Opiskelija tuntee teorian ja käytännön avulla eri verkkokaapelityypit. Kuitutekniikassa keskitytään myös työturvallisuuteen ja sen tärkeyteen.
Tietoliikennekaapeleiden asentaminen Opiskelija asentaa erilaisia tietoliikennekaapeleita.
Tietoliikennelaitteen asentaminen ja sen kofigurointi toimintakuntoon Opiskelija perehtyy tietokannasta saatavien materiaalien avulla peruskonfigurointeihin, jonka jälkeen opiskelija osaa käytännön projektien kautta tietoliikennelaitteiden asentamisen ja konfiguroinnin.
Ohjelmistojen asentaminen ja testaaminen Opiskelija asentaa ohjelmistoja ja palveluja. Verkon välityksellä opiskelija osaa etäkäyttää ohjelmistoja ja testata niiden toimintoja.
Liitäntälaitteiden varmistettu virransyöttö Opiskelija toteuttaa erilaisin tavoin varmistetun virransyötön liitäntälaitteille sekä ymmärtää vikasietoisuuden teorian käytännön tasolla.
Sulautetun järjestelmän rakentaminen Opiskelija rakentaa sulautetun järjestelmän ja asentaa siihen käyttöjärjestelmän sekä tarvittavia palveluita
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa erilaisten projektien avulla opiskelijaa käyttämään mittauslaitteita. Opettaja ohjaa mittauksien tekemisessä. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.
Muuta tietoa