4.2.2 Kodin elektroniikka ja asennukset, 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa tehdään kodin kulutuselektroniikkaan, -tietotekniikkaan ja –tietoverkkoihin liittyviä käyttöönotto-, asennus-,
huolto- ja asiakaspalvelutöitä.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

  • hallitsee yleisimmät käytössä olevat kodin kulutuselektroniikkalaitteet ja seuraa alan kehitystä
  • osaa käyttää kulutuselektroniikan laitteita ja laitteistoja ja osaa kytkeä niitä yhteen toimiviksi kokonaisuuksiksi
  • osaa tehdä asennukset ja käyttöönotot kodin elektroniikkalaitteille käyttöympäristön ominaisuudet ja vaatimukset huomioiden
  • osaa käyttää asennus ja kytkentätöissä tarvittavia käsi- ja sähkötyökaluja
  • osaa käyttää ja tulkita valmistajien englanninkielisiä toiminta- ja asennusohjeita
  • osaa antaa asiakkaalle laitteistoihin liittyvän käytönopastuksen
  • toimii edustamansa yrityksen etiketin mukaisesti asiakaspalvelutilanteissa
  • toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti materiaali- ja energiatehokkaasti
Kirijakso Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät tai vastaavat tiedot
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. lukuvuosi, jakso 3

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan pääsääntöisesti koulun tiloissa, kuten työsaleissa ja tietopuolisen opetuksen luokkatiloissa
Vaihtoehtoiset suoritustavat Tutkinnon osa voidaan suorittaa työssäoppimalla
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa Tutkinnon osa on pakollinen kaikille elektroniikka-asentajiksi suuntautuville.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Opiskelija osaa etsiä työssään tarvitsemaa tietoa sekä suunnitella oman työnsä. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä. Opiskelija noudattaa annettuja ohjeita ja aikatauluja. Opiskelija noudattaa annettuja työturvallisuusohjeita sekä ymmärtää niiden merkityksen.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi