Tutkinnon osan arviointi

KODIN ELEKTRONIIKKA JA ASENNUKSET OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla kodinelektroniikkayrityksessä tai asennustehtävissä.

Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan oppilaitoksen tiloissa. Näyttö on joko kulutuselektroniikan, kodin tietoverkon tai kodin tietoverkkoon liitettävän laitteen asennus-, kytkentä- ja käyttöönottotehtävä.

Opiskelija valokuvaa työtä ja työskentelyä vaiheittain arviointia varten.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT-menettelyllä.
Muuta tietoa