Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA SISÄLTÄÄ YHDEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUDEN:

KODIN ELEKTRONIIKKA JA ASENNUKSET 15 osp

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kulutuselektroniikan laitteiden asennus ja kytkentä Opiskelija asentaa ja ottaa käyttöön kulutuselektroniikan laitteita, ja kytkee niitä toimiviksi kokonaisuuksiksi.
Opiskelija käyttää erilaisia kodinelektroniikan liittimiä ja kaapeleita sekä asennustöissä tarvittavia työkaluja.
Kodin tietoverkkojen asennukset, testaukset ja korjaukset Opiskelija asentaa ja mittaa langallisen ja langattoman lähiverkon sekä käyttää erilaisia asennustöissä tarvittavia työkaluja. Opiskelija ymmärtää verkkojen toimintaperiaatteen.
Kodin tietoverkkoihin liitettävien laitteiden asentaminen, käyttöönotto Opiskelija osaa PC-tietokoneen ja niiden oheislaitteiden, laajakaistamodeemin, reitittimen ja kytkimen asentamisen ja käyttöönottamisen. Opiskelija ymmärtää niiden toimintaperiaatteen.
Tietokoneiden tietoliikenne Opiskelija perehtyy TCP/IP-perusteisiin ja tietokoneiden välisen tietoliikenteen toimintaperiaatteisiin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa kulutuselektroniikan laitteiden asennuksessa ja käyttöönotossa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa lähiverkon rakentamisessa ja siihen liittyvien laitteiden asentamisessa ja käyttöönotossa.

Opettaja ohjaa opiskelijaa työvaiheiden dokumentoinnissa ja esim. jonkin kodin elektronisen laitteen asennus- ja käyttöoppaan laatimisessa.

Muuta tietoa