4.2.3 Sulautetut järjestelmät, 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa tehdään sulautettuihin järjestelmiin liittyviä suunnittelu-, testaus-, korjaus- ja käyttöönottotehtäviä.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • osaa toteuttaa mikro-ohjaimen avulla sulautetun järjestelmän
 • osaa suunnitella ja rakentaa sulautetun järjestelmän vaatiman piirilevyn
 • osaa valita tarkoitukseen soveltuvat komponentit
 • osaa koota piirilevystä ja komponenteista ohjelmoitavan laitteen
 • osaa perusohjelmoinnin jollain tarkoitukseen soveltuvalla ohjelmointikielellä hyvää kuvaustapaa noudattaen.
 • osaa käyttää ohjelmoinnissa funktioita, aliohjelmia, keskeytyksiä ja ajastimia
 • osaa valmistaa lisäsovelluksia sulautettuun järjestelmään ja osaa suorittaa ohjelman muutokset ja päivitykset
 • osaa mittauksin todeta laitteen toimivuuden
 • osaa liittää oheislaitteita järjestelmään
 • osaa laatia järjestelmän dokumentit sisältäen komponenttiluettelon, kytkentäkaavion, lohkokaavion,
  piirilevysuunnitelman, ohjelmiston lähdekoodeineen.
 • tuntee mikro-ohjaimen ja niihin liittyvien oheislaitteiden rakenteen
 • tietää sulautetun järjestelmän ohjelmistokehityksen perusteet ja osaa kehitysympäristön käytön
 • huomioi työskentelyssään työ-, sähkötyö- ja sähköturvallisuusmääräykset.
 • osaa liittää sulautettuun järjestelmään tarvittavan mittaus-, valvonta- ja ohjauselektroniikan.
Kirijakso Ammattielektroniikka tai vastaavat tiedot ja taidot
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuosi

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan pääsääntöisesti koulun tiloissa, kuten työsaleissa ja tietopuolisen opetuksen luokkatiloissa.
Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa Tutkinnon osa on paikallisesti tarjottava elektroniikka-asentajiksi suuntautuville.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Opiskelija osaa etsiä työssään tarvitsemaa tietoa sekä suunnitella oman työnsä. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä. Opiskelija noudattaa annettuja ohjeita ja aikatauluja. Opiskelija noudattaa annettuja työturvallisuusohjeita sekä ymmärtää niiden merkityksen.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi