Tutkinnon osan arviointi

SULAUTETTUN JÄRJESTELMÄN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla sulautetun järjestelmän valmistus- ja kehitystehtävissä.

Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan oppilaitoksen tiloissa. Näyttö on sulautetun kytkennän toteuttaminen.

Opiskelija valokuvaa työtä ja työskentelyä vaiheittain arviointia varten.

Ammattiosaamisen näyttö

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT-menettelyllä.
Muuta tietoa