Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA SISÄLTÄÄ YHDEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUDEN:

SULAUTETTU JÄRJESTELMÄ 15 osp

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Elektroniikkakytkentöjen
toteuttaminen ja testaaminen
Opiskelija perehtyy elektroniikkalaitteiden komponentteihin sekä niiden toimintaperiaatteisiin ja ohjaustapoihin.

Opiskelija perehtyy analogia- ja digitaalipiirien perusyhdistelmiin sekä muistipiirien toimintaperiaatteisiin.
Opiskelija tekee elektroniikkalaitteisiin liittyviä mittauksia.

Opiskelija suunnittelee elektroniikka-simulaattoriohjelmistolla piirikaavion ja kytkentälevyn.

Sulautettujen kytkentöjen toteuttaminen Opiskelija suunnittelee ja rakentaa sulautetun järjestelmän vaatiman piirilevyn.

Opiskelija suunnittelee sulautetun järjestelmän vaatiman ohjelman jollain tarkoitukseen soveltuvalla ohjelmointikielellä.
Opiskelija laatii järjestelmän vaatimat dokumentit sisältäen komponenttiluettelon, kytkentäkaavion, lohkokaavion, piirilevysuunnitelman, ohjelmiston lähdekoodeineen.

Opiskelija liittää sulautettuun järjestelmään tarvittavan mittaus-, valvonta- ja ohjauselektroniikan.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa sulautetun järjestelmän mikro-ohjaimen ohjelmoinnissa sekä elektroniikkakytkentöjen toteutuksessa sekä antaa opiskelijoille jatkuvaa palautetta töiden edistymisessä.
Muuta tietoa