Tutkinnon osan arviointi

PALVELINJÄRJESTELMÄT JA PROJEKTITYÖT OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla mikrotuen tehtävissä palvelinjärjestelmää ylläpitäen.
Vaihtoehtoisesti suoritetaan kaksi osanäyttöä, joista toinen suoritetaan oppilaitoksessa (palvelinympäristön rakentaminen) ja toinen työssäoppimisjakson aikana yrityksessä.

Opiskelija valokuvaa työtä ja työskentelyä vaiheittain arviointia varten.
Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan yhdellä näytöllä työssoppimisjakson aikana, jolloin näyttö sisältää työpaikalle ominaisia työtehtäviä liittyen esimerkiksi toimialuepalvelimineen, palvelimen virtuaalisointiin, AD-ympäristöön sekä palvelimien tietoturvaan.

Ammattiosaamisen näyttö

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT-menettelyllä.
Muuta tietoa