Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

YRITYKSEN TOIMIALUEPALVELIN 10 osp

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Toimialuepalvelimen käyttöönotto Opiskelija asentaa ja konfiguroi erilaisia palvelinkäyttöjärjestelmiä. Opiskelija osaa toimialuepalvelimien käyttöönoton ja laitteiden ja käyttäjien määrittämisen. Opiskelija tuntee käyttäjien sekä ryhmien oikeuksien hallinnan tiedostojärjestelmissä.
Virtuaalisen ympäristön rakentaminen ja hallinnointi Opiskelija ymmärtää palvelimien virtuaalisen ympäristön rakentamisen ja konfigroinnin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa ymmärtämään toimialuepalvelimen käyttöjärjestelmän asentamisen ja konfiguroinnin. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa toimialueen käyttäjien/ryhmien oikeuksien hallinnoinnissa tiedostojärjestelmissä. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa rakentamaan virtuaalisen ympäristön palvelimille. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija arvioi itse ja ryhmissä osaamisen kehittymistä.

Muuta tietoa Työssäoppimista 5 osp

TOIMIALUEEN YLLÄPITO

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
AD-ympäristön rakentaminen ja hallinnointi Opiskelija rakentaa ja hallinnoi AD-ympäristöä. Opiskelija hallitsee käyttäjiä, ryhmiä, tietokoneita sekä laitteita.
Palvelujen tarjoaminen käyttäjille, tulostus, tiedosto, ohjelmat ja automatisointi Opiskelija osaa tarjota erilaisia palveluja käyttäjille kuten tulostus-, tiedosto-, ohjelma-palvelut. Opiskelija osaa automatisoida palvelut.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa ymmärtämään AD-ympäristön rakentamisen ja hallinnoin. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa ymmärtämään palvelujen tarjoamisen toimialueen käyttäjille, tietokoneilla ja laitteille. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija arvioi itse ja ryhmissä osaamisen kehittymistä.

Muuta tietoa Työssäoppimista 5 osp

YRITYSPALVELUT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Palvelimen palomuurit, tietoturva, etähallinta Opiskelija osaa palvelimen etähallinnan ja palomuurien merkityksen. Opiskelija ymmärtää tietoturvan ja varmuuskopion merkityksen tietojärjestelmissä.
Tietokantapalvelujen käyttöönotto ja hallinta Opiskelija hallitsee tietokantapalvelujen asentamisen, konfiguroinnin ja käytön yrityksen palveluissa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa ymmärtämään tietoturvan, etähallinnan ja varmistuksen tärkeyden. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa ymmärtämään tietokantapalvelujen käyttöönoton ja hallinnan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija arvioi itse ja ryhmissä osaamisen kehittymistä.

Muuta tietoa Työssäoppimista 5 osp