Tutkinnon osan arviointi

TIETOLIIKENNETEKNIIKAN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Tutkinnon osaan kuuluu yksi näyttö, joka suoritetaan oppilaitoksessa, lähiverkkoratkaisu.

Ammattiosaamisen näyttö

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT-menettelyllä.
Muuta tietoa