Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA SISÄLTÄÄ YHDEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUDEN:

TOIMISTO-OHJELMIEN KÄYTTÖ

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kaapelikategoriat, tyypit ja materiaalit Opiskelija tunnistaa erilaiset kaapelikategoriat ja kaapelityypit. Opiskelija ymmärtää kaapelien erot ja materiaalit.
Kaapelien asentaminen ja työvälineiden hallinta Opiskelija asentaa erilaisia kaapeleita sekä liittää niitä asiaankuuluvilla työkaluilla. Opiskelija testaa kaapelien toiminnan.
Lähiverkkotekniikan ja laitteiden konfigurointi ja dokumentointi Opiskelija asentaa erilaisia lähiverkkolaitteita sekä osaa niiden konfiguroinnin, käyttöönotton ja ylläpidon CCNA-sertifikaatin mukaiset sisällöt huomioiden. Opiskelija dokumentoi työnsä asianmukaisesti.
Ohjaus ja oppimisen arviointi
Muuta tietoa Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa. ymmärtämään eri kaapelien tyypit ja materiaalit. Opettaja ohjaa opiskelijaa asiaankuuluvien työvälineiden käyttöön kaapelien asentamisessa. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa ymmärtämään lähiverkkotekniikan ja laitteiden toiminnan/konfiguroinnin huomioiden CCNA-sertifikaatin. Opettaja ohjaa opiskelijaa ymmärtämään dokumentoinnin tärkeyden lähiverkossa. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta