Tutkinnon osan arviointi

SÄHKÖASENNUKSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla sähköasennustehtävissä.
Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan yhdellä näytöllä oppilaitoksen tiloissa. Näytössä rakennetaan piirustuksien mukainen sähköasennuskytkentä.

Opiskelija valokuvaa työtä ja työskentelyä vaiheittain arviointia varten.

Ammattiosaamisen näyttö

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Muuta tietoa Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT-menettelyllä.