Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA SISÄLTÄÄ YHDEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUDEN:

SÄHKÖASENNUKSET

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kaapelien ja kojeiden tuntemus ja asennus Opiskelija tuntee sähköasennuskaapelien tyypit, luokat ja vaatimukset. Opiskelija asentaa ja kytkee erilaisia piirustuksien mukaisia kojeita.
Sähköturvallisuus ja mittaukset Opiskelija toimii asennustöissä sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti. Opiskelija suorittaa sähköverkon mittaukset ja määräysten mukaisen dokumentoinnin.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa ymmärtämään sähkökaapelien ja kojeiden asennukset. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa ymmärtämään sähköturvallisuusmääräykset ja sähköasennusmittaukset. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Muuta tietoa