4.2.8 Laitetekniikka, 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa perehdytään sulautetun elementin asennukseen, konfigurointiin ja käyttöönottoon.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

  • Ymmärtää RISC tyyppisen mikro-ohjaimen perusteet
  • Osaa asentaa ja ylläpitää Linux / Arclinuxin käyttöjärjestelmän
  • Osaa liittää sulautettu järjestelmä verkkoon ja hallitsee sen tarvitsemat palvelut
  • Osaa energian syötön ja varmennus
  • Ymmärtää Input ja output liitäntöjen periaatteet
  • Osaa laitekoteloinnin, jäähdytyksen ja EMC perusteet
  • Hallitsee työn dokumentoinnin
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. lukuvuosi.

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan koulun tiloissa, pääsääntöisesti luokkahuoneissa ja työsaleissa, ja työssäoppimimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaalia. Töissä hyödynnetään alalle sopivia tietokoneohjelmistoja.
Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa Tutkinnon osa on ict-asentajan opintoja.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Opiskelija osaa etsiä työssään tarvitsemaa tietoa sekä suunnitella oman työnsä. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä. Opiskelija noudattaa annettuja ohjeita ja aikatauluja. Opiskelija noudattaa annettuja työturvallisuusohjeita sekä ymmärtää niiden merkityksen.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi