Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA SISÄLTÄÄ YHDEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUDEN:

LAITETEKNIIKKA

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Laitemikro-ohjaimen perusteet, käyttöjärjestelmä Opiskelija ymmärtää RISC-tyyppisen mikro-ohjaimen perusteet ja käyttöjärjestelmän asentamisen ja ylläpidon.
Laitteisto verkossa ja liitännät Opiskelija liittää laitteen verkkoon ja määrittää tarvittavat palvelut. Opiskelija ymmärtää laitteiston energian syötön, koteloinnin ja liitäntöjen periaatteet.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa ymmärtämään RISC-tyyppisen mikro-ohjaimen perusteet ja käyttöjärjestelmän toiminnan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa ymmärtämään laitteiston kytkemisen verkkoon, liitännät. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta

Muuta tietoa