4.2.10 Palvelinjärjestelmät, 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa perehdytään palvelimiin, asentamiseen ja konfigurointiin sekä käyttäjien ja oikeuksien hallintaan palvelinympäristössä.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

 • osaa palvelimien verkkokäyttöjärjestelmien asennuksen ja niiden pääkäyttäjän perustehtävät
 • osaa asentaa hakemistopalvelut ja ymmärtää niiden toimintaperiaatteet
 • osaa luoda ja hallita palvelimien resursseja, palvelinkäyttäjiä ja -käyttäjäryhmiä sekä niiden ominaisuuksia
 • osaa asentaa ja hallitsee palvelimien peruspalvelut kuten nimipalvelut, dynaamisten verkkoasetusten jakelun ja hakemistopalvelut
 • osaa ryhmäkäytäntöjen avulla hallita käyttäjä-, tietokone- ja ohjelmistoasetuksia
 • osaa asentaa palvelimien erillispalveluja
 • hallitsee palvelimien etäkäytön
 • ymmärtää palvelimien/työasemien virtualisoinnin
 • osaa asentaa virtuaaliympäristöön palvelimen ja työaseman
 • hallitsee palvelimien perus tietoturva-asiat
 • osaa asentaa virustorjunta- ja haittaohjelmien poisto-ohjelmiston palvelimiin
 • osaa asentaa ja käyttää etäyhteyksissä suojattua yhteyttä palvelimiin
 • osaa ja ymmärtää palvelinlaitteistotilan varustamiseen liittyvät vaatimukset
 • osaa ottaa huomioon palvelimien vikasietoisuuden ja varmistuksen
 • osaa projektityöskentelyn periaatteet
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. lukuvuosi

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan koulun tiloissa, pääsääntöisesti luokkahuoneissa ja työsaleissa. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaalia. Töissä hyödynnetään alalle sopivia tietokoneohjelmistoja.
Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa Tutkinnon osa on ict-asentajan opintoja.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Opiskelija osaa etsiä työssään tarvitsemaa tietoa sekä suunnitella oman työnsä. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä. Opiskelija noudattaa annettuja ohjeita ja aikatauluja. Opiskelija noudattaa annettuja työturvallisuusohjeita sekä ymmärtää niiden merkityksen.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi