Tutkinnon osan arviointi

PALVELINJÄRJESTELMÄT OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla mikrotuen tehtävissä palvelinjärjestelmää ylläpitäen.

Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan yhdellä näytöllä oppilaitoksessa. Näytössä rakennetaan palvelinympäristö.

Opiskelija valokuvaa työtä ja työskentelyä vaiheittain arviointia varten.

Ammattiosaamisen näyttö

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT-menettelyllä.
Muuta tietoa