Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA SISÄLTÄÄ YHDEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUDEN:

PALVELINJÄRJESTELMÄT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Toimialuepalvelimen käyttöönotto Opiskelija asentaa ja konfiguroi erilaisia palvelinkäyttöjärjestelmiä. Opiskelija osaa toimialuepalvelimien käyttöönoton ja laitteiden ja käyttäjien määrittämisen. Opiskelija tuntee käyttäjien sekä ryhmien oikeuksien hallinnan tiedostojärjestelmissä.
AD-ympäristön rakentaminen ja hallinnointi Opiskelija rakentaa ja hallinnoi AD-ympäristöä. Opiskelija hallitsee käyttäjiä, ryhmiä, tietokoneita sekä laitteita.
Palvelujen tarjoaminen käyttäjille, tulostus, tiedosto, ohjelmat ja automatisointi Opiskelija osaa tarjota erilaisia palveluja käyttäjille kuten tulostus-, tiedosto-, ohjelma-palvelut. Opiskelija osaa automatisoida palvelut.
Virtuaalisen ympäristön rakentaminen
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa ymmärtämään toimialuepalvelimen käyttöjärjestelmän asentamisen ja konfiguroinnin sekä AD-ympäristön rakentamisen ja hallinnoinnin ja tietojärjestelmän käyttöoikeuksien hallinnan. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa ymmärtämään erilaisten palvelujen tarjoamisen käyttäjille. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa ymmärtämään virtuaalisten ympäristöjen rakentamisen. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Muuta tietoa Opiskelija ymmärtää palvelimien virtuaalisen ympäristön rakentamisen ja konfigroinnin.