4.2.9 WWW-ohjelmointi, 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa perehdytään www-sivujen tekemiseen yritysten lähtökohdista.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

  • Osaa HTML perusteet
  • Osaa HTML 5 elementit
  • Osaa CSS muotoiluohjeet
  • Osaa HTML yleiset rakenteet
  • Osaa PHP 5 perusteet
  • Osaa MySql liitännäiset
  • Osaa Java Script perusteet
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. lukuvuosi.

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt
Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa Tutkinnon osa on ict-asentajan opintoja.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Opiskelija osaa etsiä työssään tarvitsemaa tietoa sekä suunnitella oman työnsä. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä. Opiskelija noudattaa annettuja ohjeita ja aikatauluja. Opiskelija noudattaa annettuja työturvallisuusohjeita sekä ymmärtää niiden merkityksen.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi