Tutkinnon osan arviointi

WWW-OHJELMOINNIN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla WWW-ohjelmoijan työtehtävissä.

Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan yhdellä näytöllä oppilaitoksen tiloissa. Näytössä toteutetaan vuorovaikutteiset WWW-sivut.

Opiskelija valokuvaa työtä ja työskentelyä vaiheittain arviointia varten.

Ammattiosaamisen näyttö

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT-menettelyllä.
Muuta tietoa