Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA SISÄLTÄÄ YHDEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUDEN:

WWW-OHJELMOINTI

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Vuorovaikutteisten WWW-sivujen tekeminen Opiskelija ymmärtää erilaisten WWW-sivustojen rakenteet ja rakenteisiin liittyvät CSS-asetukset. Opiskelija osaa WWW-sivustojen tietokantojen käyttämisen perusteet sekä liittyä tietokantaan PHP:llä. Opiskelija soveltaa Java Script-ohjelmointia toiminnallisten kokonaisuuksien luontiin sivustolle.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa ymmärtämään vuorovaikutteisten WWW-sivujen tekemisen. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.
Muuta tietoa