4.2.11 Yritysten tietojärjestelmät ja järjestelmän hallinta, 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija perehtyy yrityksissä käytettäviin asennusten automatisoinnin menetelmiin. Opiskelija suunnittelee, rakentaa, testaa ja ylläpitää erilaisia järjestelmiä. Opiskelija käyttää erilaisia työkaluja sekä menetelmiä toteuttaa etähallintaa yritysten järjestelmiin. Opiskelija syventää osaamistaan verkon laitteista ja tietoverkon hyödyntämisestä asennuksissa. Opiskelija syventää osaamistaan tietoturvan hallinasta yrityksissä.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

  • tuntee yrityksissä tyypillisesti käytössä olevat käyttöjärjestelmät
  • hallitsee erilaisten käyttöjärjestelmien asennuksia sekä osaa ylläpitää niitä
  • osaa automatisoida sekä vakioida asennuksia
  • osaa tehdä yritysten erilaisia verkkoratkaisuja
  • ymmärtää laitteiden tietoturvan merkityksen ja osaa tietoturvallisen käsittelyn koko elinkaaren aja
  • tuntee liikkuva työntekijän tietoturvan ja laitteiden salauksen
  • hallitsee järjestelmien etähallinnan ja ylläpidon
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksen tiloissa, pääsääntöisesti tietokoneilla varustetuissa työsaleissa.
Vaihtoehtoiset suoritustavat Työssäoppimalla
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa Lukiopohjaisen peruspolun tutkinnon osa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi