Tutkinnon osan arviointi

YRITYSTEN TIETOJÄRJESTELMÄT JA JÄRJESTELMÄN HALLINTA OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan työtehtävissä.

Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan yhdellä näytöllä oppilaitoksessa. Näytössä toteutetaan ja hallitaan yrityksen tietojärjestelmää.

Opiskelija valokuvaa työtä ja työskentelyä vaiheittain arviointia varten.

Ammattiosaamisen näyttö

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT-menettelyllä.
Muuta tietoa