Tutkinnon osan arviointi

TIETOLIIKENNELAITTEDEN JA KAAPELLOINNIN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan yhdellä näytöllä työssoppimisjakson aikana, jolloin näyttö sisältää työpaikalle ominaisia työtehtäviä liittyen esimerkiksi yleiskaapelointiin, lähiverkkoihin tai yritysverkkoihin.

Vaihtoehtoisesti suoritetaan kaksi osanäyttöä, joista toinen suoritetaan oppilaitoksessa yritysverkon asennus-/konfigurointinäyttönä ja toinen työssäoppimisjakson aikana yrityksessä.

Opiskelija valokuvaa työtä ja työskentelyä vaiheittain arviointia varten.
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla teleoperaattorin tai teleurakoitsijan palveluksessa laite- ja kaapeliasennustehtävissä.

Ammattiosaamisen näyttö

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT-menettelyllä.
Muuta tietoa