Tutkinnonosan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

YLEISKAAPELOINTI

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kaapelikategoriat, tyypit ja materiaalit Opiskelija tunnistaa erilaiset kaapelikategoriat ja kaapelityypit. Opiskelija ymmärtää kaapelien erot ja materiaalit.
Kaapelien asentaminen ja työvälineiden hallinta Opiskelija asentaa erilaisia kaapeleita sekä liittää niitä ja käyttää asiaankuuluvilla työkaluilla. Opiskelija testaa kaapelien toiminnan.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa. ymmärtämään eri kaapelien tyypit ja materiaalit. Opettaja ohjaa opiskelijaa asiaankuuluvien työvälineiden käyttöön kaapelien asentamisessa. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija arvioi itse ja ryhmissä osaamisen kehittymistä.

Muuta tietoa Työssäoppimista 5 osp

VERKKOTEKNIIKKA

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Lähiverkkotekniikan ja laitteiden konfigurointi ja dokumentointi

Opiskelija asentaa erilaisia lähiverkkolaitteita, sekä osaa niiden konfiguroinnin, käyttöönotton ja ylläpidon CCNA-sertifikaatin mukaiset sisällöt huomioiden. Opiskelija dokumentoi työnsä asianmukaisesti.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa ymmärtämään lähiverkkotekniikan ja laitteiden toiminnan ja ohjaa konfiguroimaan kytkimien perusasetuksia huomioiden CCNA-sertifikaatin. Opettaja ohjaa opiskelijaa ymmärtämään dokumentoinnin tärkeyden lähiverkossa. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija arvioi itse ja ryhmissä osaamisen kehittymistä.

Muuta tietoa Työssäoppimista 5 osp

YRITYSVERKOT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yritysverkon rakenteen ja laitteiden konfigurointi, kaapelointi sekä dokumentointi Opiskelija asentaa erilaisia yritysverkkoja sekä osaa niiden konfiguroinnin, käyttöönotton ja ylläpidon CCNA-sertifikaatin mukaiset sisällöt huomioiden. Opiskelija dokumentoi työnsä asianmukaisesti.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa ymmärtämään yritysverkon laitteiden toiminnan ja konfiguroinnin, huomioiden CCNA-sertifikaatin. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija arvioi itse ja ryhmissä osaamisen kehittymistä.

Muuta tietoa Työssäoppimista 5 osp