5 Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat tukevat ammatillista osaamista ja antavat kaikille perustutkinnon suorittajille yleissivistävää ja elinikäisiin avaintaitoihin liittyvää osaamista.

Yhteiset tutkinnon osat sisältävät seuraavat neljä tutkinnon osaa:

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen
 • Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

Pakollisia osaamistavoitteita on yhteensä 19 osp

  Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 8 osp

  • Opiskelutaidot, 2 osp (äidinkieli)
  • Media ja kulttuuri, 1 osp (äidinkieli)
  • Työelämän viestintä ja vuorovaikutus, 2 osp (äidinkieli)
  • Työelämän ruotsi, 1 osp (toinen kotimainen kieli)
  • Työelämän englanti, 2 osp (A-kieli)

  Matemaattis- luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp

  • Matematiikan perustaidot, 1 osp (matematiikka)
  • Ongelmanratkaisu työtehtävissä, 2 osp (matematiikka)
  • Työelämän fysiikka, 1 osp (fysiikka ja kemia)
  • Työelämän kemia, 1 osp (fysiikka ja kemia)
  • Arkielämän TVT, 1 osp (tieto- ja viestintätekniikka ja sen hallinta)

  Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 5 osp

  • Yhteiskuntataidot, 1 osp (yhteiskuntataidot)
  • Työelämätaidot, 1 osp (työelämätaidot)
  • Yrittäjyys ja yritystoiminta, 1 osp (Yrittäjyys ja yritystoiminta)
  • Työkyvyn edistäminen, 1 osp (työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto)
  • Liikunta ja terveystieto, 1 osp (työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto)

  Valinnaisia osaamistavoitteita on 16 osp. Ne voi suorittaa peruspolun, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops) tai yksilöllisen polun valintojen mukaisesti.

  Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon peruspolkuun kuuluvat seuraavat valinnaiset osaamistavoitteet:

  Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 3 osp

  • Interactive English, 2 osp (A-kieli)
  • English around the world, 1 osp (A-kieli)

  Matemaattis- luonnontieteellinen osaaminen, 3 osp

  • Yhtälöt työvälineenä, 1 osp (matematiikka)
  • Yrityselämän matematiikka, 2 osp (matematiikka)

  Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 3 osp

  • Kuntoliikunta, 2 osp (työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto)
  • Terveyttä arkeen, 1 osp (työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto)

  Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

  • Kulttuurien tuntemus, 2 osp (kulttuurien tuntemus)
  • Digitaalinen portfolio, 1 osp (tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen)
  • Opiskelijan valittavissa olevia tavoitteita 4 osp, johon suositellaan kuuluvaksi ympäristöosaaminen 2 osp.