Pakolliset osaamistavoitteet

  MATEMATIIKKA, PAKOLLINEN (3 osp)

  Matematiikan pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
  Matematiikan perustaidot
  Peruslaskutoimitusten hallitseminen Opiskelija ratkoo ICT:n ja elektroniikan perustehtävissä vastaan tulevia, esimerkiksi Ohmin lakiin ja vastusten kytkentöihin liittyviä tavanomaisia laskutoimituksia.
  Prosenttilaskennan soveltaminen Opiskelija käyttää prosentti- ja promillelaskentaa arkielämässä ja teknisessä suunnittelussa ilmenevien ongelmatilanteiden ratkaisemiseen. Opiskelija laskee materiaalien kustannuksia ja niiden menekkiä ja soveltaa tässä prosenttilaskuja.
  Mittayksikkömuunnokset arkielämässä ja teknisessä suunnittelussa Opiskelija harjoittelee tieto- ja tietoliikennealan keskeisimpiä mittayksiköitä, kerrannaisyksiköitä ja yksikkömuunnoksia näiden välillä. Opiskelija selvittää, kuinka suuret virrat, jännitteet ja resistanssit ovat realistisia. Opiskelija etsii tietoa yleisimmistä arkielämässä tarvittavista mittayksiköistä sekä niiden välisistä muunnoksista.
  Apuvälineiden käyttäminen: laskin, viivoitin, harppi Opiskelija käyttää laskutehtäviä tehdessään laskinta ja tulkitsee eri muodoissa esitettyjä tuloksia, kuten eri kerrannaisyksiköillä esitettyjä tuloksia ja kuvaajia. Opiskelija käyttää tehtäviin soveltuvia tietokoneohjelmia, kuten taulukkolaskentaa.
  Ongelmanratkaisu työtehtävissä
  Pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen Opiskelija suorittaa esimerkiksi piirilevyjen, pakkausten ja kondensaattoreiden kokoihin sekä kaapelien vetämiseen liittyviä mittauksia ja laskee pinta-aloja ja tilavuuksia tekemiensä mittausten perusteella. Samalla opiskelija kertaa tavanomaisimpien pinta-alojen ja tilavuuksien laskemisen.
  Geometrian soveltaminen teknisessä suunnittelussa Opiskelija ratkaisee vaihtosähköön liittyviä tehtäviä suorakulmaisesta kolmiosta. Opiskelija laskee suureita käyttäen suorakulmaisen kolmion geometriaa.
  Erilaiset matemaattiset menetelmät Opiskelija käyttää yhtälönratkaisutekniikoita esimerkiksi Ohmin lain, sähkötehon ja vastusten kytkentöjen laskemiseen sekä geometristen ongelmien ratkaisuun.
  Tulosten oikeellisuus ja suuruusluokka Opiskelija arvioi jatkuvasti saamiensa tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa vertaamalla tuloksiaan tunnettuihin tosiasioihin sekä tekee tarkistuslaskelmia huomatessaan epäloogisuuksia.
  Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijoita etsimään tietoa sekä tekemään havaintoja, mittauksia, laskelmia ja johtopäätöksiä. Opettaja auttaa opiskelijaa hahmottamaan suuruusluokkia sekä arvioimaan laskelmien realistisuutta. Opettaja antaa tarvittavaa opetusta, jotta opiskelija saavuttaa asetetut oppimistavoitteet.

  Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

  Osaamisen arviointi OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko

  Opettaja arvioi opiskelijan matemaattisia taitoja arkielämän tilanteissa, kuten prosenttilaskennan soveltamisessa ja pinta-alojen ja tilavuuksien laskemisessa sekä ammattialaan liittyvissä ongelmissa, kuten sähköoppiin liittyvissä tilanteissa.

  Muuta tietoa