6.4 Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja

Jatko-opintovalmiuksia tukevat opinnot:
Vapaasti valittaviin opintoihin voi kuulua jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja. Nämä tutkinnon osat löytyvät luvusta 5.

Yhteisöllistä toimintaa tukevat opinnot:
Vapaasti valittaviin opintoihin voidaan sisällyttää myös yhteisöllistä toimintaa tukevia opintoja. Näiden kuvaukset löytyvät luvusta 5.

Ammatillista kehittymistä tukevat opinnot:
Vapaasti valittaviin opintoihin voidaan sisällyttää myös ammatillista kehittymistä tukevia opintoja. Näihin kuuluvia tutkinnon osia ovat

6.4.1 3D-mallinnus ja –tulostaminen, 5 osp

6.4.2 Audiotekniikka, 5 osp

6.4.3 Aurinkoenergian liittäminen ICT -järjestelmään, 5 osp

6.4.4 Elektroniikkakerho, 5 osp

6.4.5 Elektroniikkasuunnittelu, 5 osp

6.4.6 IT-laitteiden huolto, 5 osp

6.4.7 Langattomat verkot, 5 osp

6.4.8 Ohjelmointi, 5 osp

6.4.9 Suurtaajuustekniikka, 5 osp

6.4.10 Teollisuuselektroniikka, 5 osp

6.4.11 Tietokoneavusteinen suunnittelu, 5 osp

6.4.12 Työasemien asennusten automatisointi, 5 osp

6.4.13 Valokaapelitekniikka, 5 osp

6.4.14 Windowsin hallinta, 5 osp

6.4.15 WWW-sivustot, 5 osp