6.4.1 3D-mallinnus ja –tulostaminen, 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija perehtyy 2D- ja 3D-suunnittelun perusteisiin. Opiskelija tutustuu 3D-mallinnukseen ja 3D-tulostamiseen. Opiskelija suunnittelee ja tulostaa jonkin 3D-mallin.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

  • osaa 2D- suunnittelun perusteet ja peruskomennot
  • tekee 3D-rautalanka-, pinta- ja tilavuusmalleja
  • tulostaa 3D-mallinnetun kappaleen
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuosi

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksen tiloissa, pääsääntöisesti tietokoneluokassa.

Töissä hyödynnetään alalle sopivia tietokoneohjelmistoja.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Tutkinnon osa voidaan suorittaa työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Opiskelija osaa etsiä työssään tarvitsemaa tietoa. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä. Opiskelija noudattaa annettuja ohjeita ja aikatauluja.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi