Tutkinnon osan arviointi

3D-MALLINNUS JA -TULOSTAMINEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan työtehtävissä. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan yhdellä näytöllä oppilaitoksessa.

Näytössä opiskelija suunnittelee ja tulostaa 3D-kappaleen.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT-menettelyllä.
Muuta tietoa