Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU YHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

3D-MALLINTAMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
2D-piirtäminen Opiskelija osaa tietokoneavusteisen suunnittelun perusteet ja komennot.
3D-mallinnus Opiskelija perehtyy 3D-mallinnukseen liittyviin komentoihin. Opiskelija tekee rautalanka-, pinta- ja tilaavuusmallinnuksen.
3D-tulostus Opiskelija perehtyy 3D-tulostusohjelmistoon ja tulostaa itse suunnittelemansa kappaleen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa käyttämään tietokoneavusteisia suunnittelu- ja tulostusohjelmia. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.
Muuta tietoa