Tutkinnon osan arviointi

TEOLLISUUSELEKTRONIIKAN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Tutkinnon osaan kuuluu ammattiosaamisen näyttö.
Näyttötyönä opiskelija rakentaa PI-, tai PID-säätimen tai jonkin muun teollisuusprosessissa tarvittavan laitteen.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT-menettelyllä.
Muuta tietoa