6.4.11 Tietokoneavusteinen suunnittelu, 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija perehtyy tietokoneavusteiseen suunnitteluun. Opiskelija tutustuu erilaisiin suunnittelusovelluksiin ja niiden peruskäyttöön. Opiskelija tutustuu verkkomateriaalin avulla suunnittelun prosessiin ja käytännön eri vaiheisiin.

Opiskelija tekee erilaisia sovellusharjoituksia suunnittelusovelluksilla, joilla saa harjoitusta mekaniikan piirtämiseen ja laiterunkopiirtämiseen.

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

  • tunnistaa ammattitermejä, jotka liittyvät sovellusten käyttöön
  • osaa käyttää CAD-sovelluksia
  • osaa piirtää laitteiden runkopiirustuksia
  • osaa piirtää mekaanisia kiinnityksiä koteloihin
  • osaa sijoitella liittimet ja johdotukset laitteeseen siten, että ne ovat toteutettavissa
  • osaa lukea datalehdistä tietoja, joita tarvitaan suunnittelussa
  • osaa laatia korteille ja laitteille yhteensopivat kiinnitykset
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuosi

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksen tiloissa, pääsääntöisesti tietokoneluokassa ja työsalissa.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaalia tietokannasta. Töissä hyödynnetään alalle sopivia tietokoneohjelmistoja.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Tutkinnon osa voidaan suorittaa työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Opiskelija osaa etsiä työssään tarvitsemaa tietoa sekä suunnitella oman työnsä. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä. Opiskelija noudattaa annettuja ohjeita ja aikatauluja.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi