Tutkinnon osan arviointi

TIETOKONEAVUSTEINEN SUUNNITTELU, OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Tutkinnon osaan kuuluu ammattiosaamisen näyttö, jossa opiskelija toteuttaa vaatimusten mukaisen projektityön sekä siihen liittyvän dokumentoinnin.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT-menettelyllä.
Muuta tietoa