Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU YHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

TIETOKONEAVUSTEINEN SUUNNITTELU

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
CAD-sovellusten käyttäminen tietokoneella Opiskelija käyttää CAD-sovelluksen perustoimintoja, mitoitusta ja rakennemalleja sekä ymmärtää eri tiedostoformaatit tulostuksessa ja tallennuksessa.
Laitepiirustuksien tekeminen Opiskelija tekee projektitöissä ja harjoitustehtävillä laitteiden fyysisiä mitoituksia sekä dokumentoi työnsä.
Sähkömekaanisten komponenttien kiinnitys koteloon Opiskelija perehtyy eri sähkömekaanisiin komponentteihin ja niiden fyysisiin mittoihin sekä erilaisiin kiinnitysteknisiin ratkaisuihin.
Komponenttien tuotetietojen ja fyysisten ominaisuuksien
tarkastelu
Opiskelija perehtyy eri komponenttien kiinnitysteknisiin ratkaisuihin datatietojen avulla. Harjoitustehtävien avulla
perehdytään syvemmin komponenttien sijoitteluun ja fyysisiin ominaisuuksiin.
Laitekoteloiden mitoitukset ja yhteensopivat kiinnitykset Opiskelija mitoittaa ensin verkkomateriaalin avulla laitekoteloiden sekä elektroniikkakorttien kiinnityksen. Opiskelija ymmärtää eri ohjelmien mitoitusten yhteen liittämisen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa käyttämään tietokoneavusteisia suunnittelu- ja tulostusohjelmia. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.
Muuta tietoa