6.4.12 Työasemien asennusten automatisointi, 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija perehtyy työasemavakioinnin suunnitteluun ja toteutukseen. Opiskelija tutustuu erilaisiin työkaluihin vakioinnin apuna. Opiskelija perehtyy automaattiasennusympäristöihin sekä sovelluspaketointiin.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

  • Sovelluspaketoinnin toteuttamisen
  • Työasemavakioinnin suunnittelun ja toteutuksen
  • Työasemasennusten automatisoinnin
  • Komentorivin ja Powershellin käytön
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuosi

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksen tiloissa, pääsääntöisesti tietokoneluokassa.
Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaalia. Töissä hyödynnetään alalle sopivia tietokoneohjelmistoja.
Vaihtoehtoiset suoritustavat Tutkinnon osa voidaan suorittaa työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Opiskelija osaa etsiä työssään tarvitsemaa tietoa sekä suunnitella oman työnsä. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä. Opiskelija noudattaa annettuja ohjeita ja aikatauluja.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi