Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU YHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

ASENNUSTEN AUTOMATISOINTI

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työasemien vakiointi Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa työaseman vakiointia yritysten vaatimustason mukaan.
Asennusten automatisointi Opiskelija hyödyntää ja rakentaa erilaisia järjestelmiä asennusten automatisointiin.
Sovelluspaketointi Opiskelija tekee sovelluspaketteja ja hyödyntää niitä asennuksissa.
Komentorivi ja Powershell työkaluina Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa toteuttamaan järjestelmiä asennusten automatisointiin. Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa toteuttamaan työasemien vakiointia. Opettajaa ohjaa erilaisten tehtävien avulla opiskelijaa hyödyntämään eri työkaluja automatisoinnin apuna. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa käyttämään tietokoneavusteisia suunnittelu- ja tulostusohjelmia. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.
Muuta tietoa