6.4.13 Valokaapelitekniikka, 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija perehtyy optisen tiedonsiirron ja valokaapelitekniikan perusteisiin. Opiskelija perehtyy erilaisiin tiedonsiirrossa käytettäviin optisiin kuituihin ja kaapeleihin ja niiden ominaisuuksiin, käsittely- ja turvallisuusnäkökohtiin; mittauksiin, asennuksiin, lähettimiin, vastaanottimiin, vaimentimiin, liittimiin ym.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

  • tietää muovikuitujen, yksi- ja monimuotokuitujen tärkeimmät sovellutukset, perusominaisuudet ja erot sekä liitostekniset menetelmät
  • osaa käyttää perusmittalaitteita sekä mitata optisen tehon ja liitosvaimennuksen
  • tuntee optisen tiedonsiirron laitteiden laserturvallisuuden käsitteen ja merkityksen
  • osaa asianmukaisesti ja turvallisesti käsitellä optisia liittimiä, kuituja ja kaapeleita esim. hitsattaessa, asennettaessa ja mittauksia tehtäessä.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuosi

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksen tiloissa. Opetukseen sisältyy sekä teoreettista että käytännön harjoitusta. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaalia.
Vaihtoehtoiset suoritustavat Tutkinnon osa voidaan suorittaa työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Opiskelija osaa etsiä työssään tarvitsemaa tietoa sekä suunnitella oman työnsä. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä. Opiskelija noudattaa annettuja ohjeita ja aikatauluja.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi