Tutkinnon osan arviointi

VALOKAAPELITEKNIIKAN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Tutkinnon osaan kuuluu ammattiosaamisen näyttö, jossa opiskelija toteuttaa vaatimusten mukaiset jatkamis- ja mittaustehtävät sekä työn dokumentoinnin.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT-menettelyllä.
Muuta tietoa