Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU YHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

VALOKAAPELEIDEN JA OPTISEN TIEDONSIIRRON PERUSTEET

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Optisen tiedonsiirron perusteet Opiskelija perehtyy optisen tiedonsiirron perusteisiin ja sovelluksiin verkkomateriaalin avulla sekä käytännön teho- ja liitosvaimennusmittauksia ja liitoksia tekemällä.
Optisten kuitujen ja kaapeleiden käsittely ja jatkaminen Opiskelija tekee optisten kuitujen liitoksia ja varmentaa mittaamalla liitosten toimivuuden. Hän mittaa välikaapeleiden liitosvaimennuksia ja perehtyy mm. liittimien puhtauden ja oikean käsittelytavan merkitykseen sekä kuidun, kaapelin ja liittimien oikeaan asennustapaan ja käsittelyyn sekä hitsausjatkosten tekemiseen.
Turvallisuus Opiskelija perehtyy optisen kuidun asennuksen työturvallisuuteen ja laserlaitteiden turvallisuusluokitukseen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa käyttämään tietokoneavusteisia suunnittelu- ja tulostusohjelmia. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.
Muuta tietoa