6.4.14 Windowsin hallinta, 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija syventää osaamista Windows -käyttöjärjestelmiin. Opiskelija opettelee erilaisia käyttöjärjestelmän asennustapoja. Opiskelija perehtyy erilaisiin järjestelmänvalvojan työkaluihin. Opiskelija perehtyy erilaisten vikatilanteiden ratkaisemiseen käyttöjärjestelmissä.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

  • Erilaiset Windows -käyttöjärjestelmän asennustavat
  • Vikatilanteet ja ongelmien ratkaiseminen Windows -käyttöjärjestelmissä
  • Levykuvan tekemisen
  • Komentokehotteen käytön
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuosi

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksen tiloissa, pääsääntöisesti tietokoneluokassa.
Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaalia. Töissä hyödynnetään alalle sopivia tietokoneohjelmistoja.
Vaihtoehtoiset suoritustavat Tutkinnon osa voidaan suorittaa työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Opiskelija osaa etsiä työssään tarvitsemaa tietoa sekä suunnitella oman työnsä. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä. Opiskelija noudattaa annettuja ohjeita ja aikatauluja.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys Opiskelija ymmärtää laitehuollon tärkeyden yrittäjän näkökulmasta ja laitetekniset spesifikaatiot eri sovelluksissa.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi