6.4.15 WWW-sivustot, 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija perehtyy www-sivustojen tekemiseen. Opiskelija tutustuu www-elementteihin sekä niiden käyttämiseen www-sivustolla. Opiskelija tutustuu CSS-muotoiluun sekä JavaScript alkeisiin. Opiskelija tekee www-sivustoihin liittyviä harjoitustöitä.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

  • tietää mitä www-sivuston rakenne tarkoittaa
  • osaa käyttää valmiita www-elementtejä
  • osaa määritellä itse CSS-muotoiluohjeita sekä liittää JavaScriptejä sivustolle
  • osaa käyttää kehitysympäristöä
  • osaa laatia yksinkertaisia www-sivuja
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuosi

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksen tiloissa, tietokoneluokassa.
Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaalia. Töissä hyödynnetään alalle sopivia tietokoneohjelmistoja sekä palveluita.
Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Opiskelija osaa etsiä työssään tarvitsemaa tietoa sekä suunnitella oman työnsä. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä. Opiskelija noudattaa annettuja ohjeita ja aikatauluja.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys Opiskelija ymmärtää laitehuollon tärkeyden yrittäjän näkökulmasta ja laitetekniset spesifikaatiot eri sovelluksissa.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi