Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU YHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

WWW-SIVUSTOT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa käyttämään tietokoneavusteisia suunnittelu- ja tulostusohjelmia. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.
Kehitysympäristön käyttäminen Opiskelija perehtyy www-sivujen tekemiseen tarvittavaan kehitysympäristöön tekemällä erilaisia yksinkertaisia www-sivustoharjoituksia, joiden avulla tutustutaan käytössä olevien www-sivustojen perusrakenteisiin.
www-tekniikoiden käyttäminen Opiskelija käyttää valmiita www-elementtejä, CSS-muotoiluja ja valmiita JavaScript-ohjelmia erilaisten www-sivustojen tekemiseen.
www-tekniikoiden toteuttaminen Opiskelija määrittelee omia www-sivuja ja niihin liittyviä toiminnallisuuksia tekemällä erilaisia www-harjoituksia.
Muuta tietoa