6.4.2 Audiotekniikka, 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija perehtyy audiotekniikkaan. Opiskelija tutustuu eri audiovahvistintyyppeihin lohkokaaviotasolla. Sen lisäksi
tutustutaan audiolähteisiin ja digitaalisiin tallentimiin. Opiskelija tutustuu eri audiokaapeleihin ja liittimiin sekä niiden ominaisuuksiin. Opiskelija tekee erilaisia audiotekniikkaan liittyviä harjoitustöitä sekä rakentaa erilaisia audioteknisiä laitteita.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

  • tunnistaa audiotekniikan liittimet, XLR, RCA, DIN, 6,3mm ja 3,5mm
  • tunnistaa eri audiokaapelit
  • tunnistaa eri audioasteet
  • tunnistaa käsitteet dynamiikka, häiriöetäisyys, taajuusvaste
  • ymmärtää 16 ja 24 bittisen PCM järjestelmän teoreettiset dynamiikkarajat
  • osaa laatia yksinkertaisia audiokytkentöjä
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuosi

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksen tiloissa, pääsääntöisesti tietokoneluokassa ja työsalissa.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaalia tietokannasta. Töissä hyödynnetään alalle sopivia tietokoneohjelmistoja ja testauslaitteita.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Tutkinnon osa voidaan suorittaa työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Opiskelija osaa etsiä työssään tarvitsemaa tietoa sekä suunnitella oman työnsä. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä. Opiskelija noudattaa annettuja ohjeita ja aikatauluja.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys Opiskelija ymmärtää laitehuollon tärkeyden yrittäjän näkökulmasta ja laitetekniset spesifikaatiot eri sovelluksissa.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi