Tutkinnon osan arviointi

AUDIOTEKNIIKKA OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä, jossa opiskelija toteuttaa vaatimusten mukaisen projektityön sekä siihen liittyvät mittaukset. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan oppilaitoksessa.

Näytössä suunnitellaan audiolaite, joka rakennetaan ja sen jälkeen testataan audioanalysaattorilla.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT-menettelyllä.
Muuta tietoa